Voorziening Abonnement Kindertijdschrift

Kindertijdschriften in alle gezinnen.

Iedereen is het erover eens dat het belangrijk is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en dat alle kinderen daartoe gelijke kansen moeten krijgen.

Blijft het probleem dat in veel gezinnen kinderen niet die kansen krijgen die ze verdienen. Dat geldt met name voor gezinnen waar schuldenproblematiek een alles overheersende rol speelt. Waar het budget krap is, wordt veel bezuinigd op alles wat niet ‘noodzakelijk’ is om te overleven.

De SSSF biedt in samenwerking met het Madurodam Steunfonds het kindertijdschrift aan. Kinderen in gezinnen waar structureel substantieel aan schulden wordt afgelost komen hiervoor in aanmerking.

Hulp- en dienstverleners, die in contact staan met deze gezinnen worden van harte uitgenodigd hiervoor kinderen voor te dragen.

De spelregels zijn de volgende:

 • Alleen voor kinderen uit gezinnen waar naar vermogen wordt afgelost.
 • Er kunnen per gezin 2 abonnementen beschikbaar worden gesteld.
 • De tijdschriften moeten aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en een zekere educatieve functie hebben.
 • Een abonnement geldt voor twee jaar.
 • Bestemd voor kinderen tot 18 jaar.
 • Voor kinderen waarvoor de SSSF een bijdrage uit het Haags Jongeren Talentenfonds beschikbaar stelt kan geen abonnement worden aangevraagd ( wel voor broer/zus).
 • De SSSF stelt geen geld beschikbaar. Maar regelt de abonnementen zelf met de uitgevers.
 • De SSSF behoudt zich het recht voor om een bepaald abonnement te weigeren, bijvoorbeeld omdat het te duur is. (Richtprijs voor een jaarabonnement is circa € 50,00).

 

Aanvraagprocedure:

 • Een aanvraagformulier van de SSSF, op naam van de ouder(s), dat volledig ingevuld en ondertekend is.
 • Opgave van het gewenste tijdschrift en voor wie het bestemd is.
 • Overzicht van aflossingen van schulden dan wel reserveringen ten behoeve van een schuldenregeling.

 Een aanvraag voor een tijdschrift kan gecombineerd worden met een andere aanvraag voor SSSF/Suppletiefonds. Er hoeft geen apart formulier te worden ingevuld.

 Tijdschriften die bijvoorbeeld mogelijk zijn:

Bobo, Okki, Kidsweek, NG-Junior, Panna, Zo zit dat, Stoer, Nickelodeon, 7Days, Power Unlimited, Fashionata, Meiden Magazine, Girlzz, Roz, Hart voor dieren, DaDa etc.

Er zijn ook andere bladen mogelijk, mits die voldoen aan de al eerder opgesomde criteria. Richtprijs voor een jaarabonnement is circa € 50,00 *).

*)

 

Abonnementen op enkele tijdschriften in het bovenstaand overzicht zijn in principe duurder dan € 50,00 per jaar. In het kader van deze actie hebben die ons een abonnement aangeboden voor een lager tarief.