Kolfschotenfonds

BURGEMEESTER KOLFSCHOTEN FONDS OPGEHEVEN PER 01-02-2017.

De Stichting Burgemeester Kolfschotenfonds werd opgericht op 6 september 1968 ter gelegenheid van het afscheid van mr. H.A.M.T. Kolfschoten als burgemeester van Den Haag (1957 tot 1968). Het fonds werd gevormd door bijdragen van het gemeentebestuur en van het bedrijfsleven. Er werd bepaald dat de burgemeester van Den Haag het voorzitterschap van het stichtingsbestuur op zich zou nemen. De voorzitter van de Kamer van Koophandel fungeerde als secretaris en de directeur van de Gemeentelijke Kredietbank als penningmeester. De laatste jaren van haar bestaan vervulde het Hoofd van het Bureau van  SSSF de functie van regent.

In 2003 hield het Burgemeester Kolfschoten Fonds op te bestaan als zelfstandige stichting. Het vermogen werd in beheer gegeven aan SSSF. Er werd bepaald dat dit vermogen in minimaal 10 jaar zou worden besteed.

In januari 2017 werd de laatste uitkering uit het fonds verstrekt.