Links

 

 

De website van de gemeente Den Haag is het startpunt voor de informatieverstrekking aan de burgers.

 

De website van de FIN geeft u meer informatie over fondsverstrekking in Nederland.

 

De website van het Fondsenboek geeft eveneens meer informatie over fondsverstrekking in Nederland.

De website van Urgente noden geeft informatie over initiatieven in Nederland die vergelijkbaar zijn met de SSSF.

Organisaties uit Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk die kampen en/of vakantieactiviteiten organiseren voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties uit deze regio kunnen via het Jeugdvakantieloket een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen bij de deelnemende fondsen. Zie  http://www.jeugdvakantieloket.nl

Voor individuele aanvragen kunt u bij de SSSF terecht.

 

 
 
Stichting Leergeld Den Haag probeert te voorkomen dat kinderen vanwege financiële problemen van hun ouders niet zoals andere kinderen kunnen deelnemen aan onderwijs en buitenschoolse activiteiten.  De organisatie richt zich op ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Kijk op  http://www.leergelddenhaag.nl