Knipkaart Tienermoeders

KNIPKAART TIENERMOEDERS

In samenwerking met een tweetal Haagse fondsen is de zogenaamde ‘Knipkaart Tienermoeders’ in het leven geroepen. Via een zéér korte procedure kan één keer per jaar € 100,00 bij SSSF aangevraagd worden, geheel ter vrije besteding.

Voorwaarden:

Zoals voor alle cliënten van SSSF moeten de tienermoeders in Den Haag wonen.

De absolute leeftijdsgrens is 20 jaar, dus, op de dag dat de Cliënte 21 jaar wordt, kan er geen aanvraag meer worden ingediend.

Aanvragen voor een tiener, die in verwachting is van een eerste kind worden (nog) niet toegekend.

De procedure is als volgt:

Er is alleen een formulier nodig dat moet worden ingevuld (ook de bovenzijde, ook met  2 handtekeningen). Bij de inkomsten hoeft alleen de bron van inkomsten worden vermeld, bijv. bijstand, studiefinanciering o.i.d. Bedragen zijn niet nodig, ook niet aan de uitgave-kant.

Denk erom om op het formulier het IBAN nummer van cliënte te vermelden. Als gebruik moet worden gemaakt van een bankrekening van de aanvragende instelling, dan graag de omschrijving bij de betaling aangeven. Een sociale rapportage of andere bijlagen zijn niet nodig.